B&R

logo B&RRakouská společnost B&R se nachází ve městě Eggelsberg a je výrobcem řídících systémů CNC již více než 30 let.

 

Charakteristika řídícího systému B&R pro pálící stroje HONKYS

Systém rakouské produkce s celosvětovým působením a zázemím. Obsahuje všechny funkce obvyklé u pálících strojů jako knihovnu pevných tvarů, natáčení programu podle polohy plechu, sledování trajektorie, kopírování, skládání, otáčení, zrcadlení dílců, snímání tvaru zbytků plechu a umožňuje použití funkcí, běžně nepoužívaných u pálících strojů, které zvyšují produktivitu a snižují zmetkovitost. K ovládání technologických funkcí slouží prachotěsná membránová klávesnice s vysokou životností a příjemným ovládáním. Pro nastavování, vizualizaci a kontrolu slouží průmyslový 21,5“ dotykový displej, vše krytí IP65.

 

Moderní konstrukce

Při vývoji řezacích strojů HONKYS se používají moderní metody vývoje včetně využití 3D návrhových systémů.

Lineární vedení pojezdů. U typu Profi je použito moderní lineární vedení ve všech osách. Použitím lineárního vedení se dosahuje vysoké kvality řezu. Odstraňuje se vznik vůli po delším provozu, známý u klasických kolejnic. Vedení je uloženo v seřiditelných upínacích deskách, které umožňují počáteční přesné ustavení a zajišťují vysokou přesnost po delší době provozu.

Lineární vedení zvedání hořáků. Systém zvedání hořáků je bezvůlový s velkou únosností. Ke vzniku vůle nedochází ani po delším provozu.

Vysoké rychlosti posuvů a zvedání hořáku snižující neproduktivní časy.

Kompenzace tepelné roztažnosti portálu. Lineární ložiska vedení v ose X umožňují kompenzaci tepelné deformace portálu a tím zabraňují nárůstu odporu vedení a zvýšenému opotřebení.

Systém koncových a referenčních spínačů zajišťuje přesné dodržení pravoúhlosti portálu a přesné opakované najetí do tvaru po vypnutí stroje. Pro kontrolu pravoúhlosti je používán speciální software – Honkys.

Uložení vedení na portálu. Umístění opravdu bezvůlového vedení na horní části portálu výrazně omezuje vliv výrobních a montážních nepřesností na polohování hořáku. U laserových strojů se umisťuje vedení takto na boční plochu portálu, jinak není možno dosáhnout přesnosti polohování lepší než ± 0,3 mm.

Pohony. Kvalitní převodovka s planetovými převody umožňuje vysokou dynamiku stroje. Kvalita otvorů a rohů se nezhoršuje s dobou provozu.

 

Výhody a funkce řídícího systému, které nejsou obvyklé u pálících strojů:

Více hodnot korekce řezné spáry. Je možno nastavit různé korekce řezné spáry pro obvod, otvory rozlišené podle průměru. Přiřazení korekcí se provádí automaticky při přípravě dat. Je to velmi důležitá vlastnost, která zvyšuje přesnost výpalků bez ztráty času přeprogramováním některého rozměru.

Rychlé ustavení počátku pro řezání do hotových dílců. (profily, plech formátovaný na nůžkách apod.) Při řezání lze upevňovat obrobek do přípravku nebo opřít o dorazy. V programu je zohledněna přesná poloha přípravku a není nutno nastavovat při začátku řezání znovu nulový bod nebo roh plechu.

Referenční spínače. Při spuštění stroje je souřadnicový systém nastaven najetím na referenční spínače na absolutní míry vůči stolu. Tím se zajišťuje opakované přesné najetí do tvaru po vypnutí nebo výpadku napájení.

Technologické tabulky. Automatické nastavení všech technologických hodnot, např. šířky řezné spáry, rychlosti, výšky hořáku, tlaků plynů se provádí výběrem tloušťky a druhu materiálu na displeji systému.

Informace o práci obsluhy. V řídícím systému je stále aktualizován soubor s informací o prováděné práci. Eviduje se jméno obsluhy, prováděný program, čas řezání, čas prostoje. Tyto informace obsluha nemůže ovlivnit. Je možné je po síti přenášet na pracoviště mistra nebo programátora.

Řízení doplňkových technologií. Systém obsahuje všechny funkce pro řízení otáček vřetene, posuvu vřetene, závitování, vhodné pro řízení navrtávacího nebo vrtacího vřetene.

Spolupráce s jakýmkoliv software pro přípravu dat. Řídící systém zpracovává data ze všech běžných programovacích programů pro pálící stroje.

Diagnostika. Stav a provoz stroje je neustále monitorován a ukládán do diagnostického souboru. Tento soubor je možné zaslat do diagnostického centra u výrobce. Možnost dálkové správy po internetu nebo modemem přes telefonní linku.

 

Vysoká úroveň ovládání plazmové technologie

Velmi přesná a rychlá regulace výšky plazmového hořáku. Regulační obvody jsou přímo součástí řídícího systému a výška plazmového hořáku se řídí jako další pohon. Je to tak přesný systém, že umožňuje automatické řízení výšky i v ukosovém řezu.

Propracovaný systém propalování velkých tloušťek materiálu plazmovým obloukem. Při propalu je používána metoda prodloužení oblouku, při které se výrazně zvyšuje životnost trysek a odstřik taveniny je směrován mimo kryt trysky. Propal lze optimalizovat z hlediska času trvání, zvedání a klesání hořáku a jízdy během propalu tak, aby na každém druhu řezaného materiálu bylo splněno jeho propíchnutí bez vedlejších efektů. Tyto hodnoty si lze uložit do technologické tabulky a kdykoli znovu použít. Optimalizace propalu výrazně zvyšuje životnost spotřebních dílů plazmových hořáků.

Ovládání plazmových zdrojů s automatickou plynovou konzolou. Např. plazmový zdroj Kjellberg SmartFocus 130 je ovládán ve variantě s automatickou plynovou konzolou pouze z řídícího systému stroje. Obsluha vybere pouze tloušťku a druh materiálu a všechny potřebné hodnoty jsou nastaveny najednou z řídícího systému řezacího stroje.

 

Řezání kyslíkovým plamenem

Proporcionální plynová konzola. Pro nastavení tlaků se používají přesné proporcionální ventily, které udržují tlak ± 0,05 bar. Nastavení tlaků provádí elektronicky řídící systém. Obsluha pouze vybere tloušťku materiálu v technologické tabulce. Hlavní výhodou je omezení možnosti špatného nastavení tlaků – vyšší kvalita řezu a zkrácení propalu, vyšší životnost trysek, snížení zmetkovitosti, zajištění kvality řezu při střídání obsluhy.

Průběhy tlaků jsou optimalizovány pro nejkratší a nejbezpečnější propal. Režim propalování byl vytvářen ve spolupráci s výrobci hořáků a dodavateli technických plynů, např. u firmy Linde v jejich technickém centru v Mnichově. Průběhy tlaků u proporcionální plynové konzoly se podstatně odlišují od průběhu tlaků u klasického řešení propalu s běžnými regulačními ventily a jsou důležitým know-how firmy Honkys. Automaticky se nastavuje celkem 22 různých hodnot jako tlaky, rychlosti posuvu při propalu a při řezání, zdvihy hořáku a další.

Například při propalu velké tloušťky materiálu je používána metoda krátkodobého zvýšení tlaku řezacího kyslíku nad pracovní tlak, která zajistí rychlý propich na krátké dráze bez poškození trysky.

 

Technická data

Přesnost polohování ± 0.05 mm
Opakovaná přesnost ± 0.05 mm
Pracovní rychlost dle technologie
Přesuvná rychlost 45 m/min
Rychlost zvedání hořáku 10 m/min
Přesnost napěťové regulace ± 0.1 mm
Max. pracovní zrychlení 2000 mm/sec2
Programovací inkrement 0.001 mm
Odměřovací inkrement 0.002 mm
Takt interpolátoru 1 ms
Kapacita paměti flash 64 GB
Kapacita paměti RAM 8 GB

 

Shrnutí výhod systému B&R:

Zvýšená produktivita: zkrácené najíždění hořáku na blízkých otvorech, snižování rychlosti na kruzích a obloucích, snižování řezacího proudu v rozích a na obloucích, propracované zapínání a vypínání plasmového oblouku, zvýšení životnosti spotřebních dílů, vyšší přesuvná rychlost.

Komunikace s okolím: USB, Ethernet TCP/IP.

Uživatelsky přívětivé ovládání stroje pomocí dotykové obrazovky.

Odolnost proti elektromagnetickému rušení (komunikaci mezi jednotlivými segmenty systému zajišťuje průmyslová sběrnice Ethernet Powerlink 100Mb).

Propracovaný systém diagnostiky a zobrazení poruchových hlášení a tím snadné a rychlé odstranění případné chyby.

Vysoká spolehlivost systému a odolnost proti poruchám.

Nízký příkon elektronických komponent a tím i vysoká tepelná odolnost (komponenty pracují do teploty okolí +55°C).

Servisní a obchodní zastoupení ve 140 kancelářích ve více jak 55 zemích světa.

Krytí ovládacího panelu a klávesnice IP65.

 

Máte dotazy? Chcete si domluvit schůzku?

Obraťte se na nás na:

+420 775 000 160 (Po - Pá: 8 - 17)
info@honkys-export.cz

nebo využijte

Kontaktní formulář

Zavřít

Domluvte si konzultaci

Zavolejte a přijďte se poradit na osobní schůzku.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost Honkys export s.r.o , IČ: 28858808, se sídlem Kaprova 42/14, Staré město, 161 00 Praha 1, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Všechny položky jsou povinné
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace